LOKALPLAN

Se lokalplanen her

Kommunen har udarbejdet et notat om klimaforholdene i forbindelse med Søparken – den kan du læse her

Der er blevet udarbejdet en Miljøvurdering af Lokalplanen.
Den kan læses her