Nej, der bliver privat ejendomsret for grunde som har skel op til søen. Der bliver offentlig adgang til søen via stier, som fører fra stikvejene til søen, ligesom der i forbindelse med Hattemager huset bliver et grønt område som får adgang til søen.