Når en del af grundene er solgt etableres en grundejerforening, som skal varetage vedligeholdelse af fællesarealer herunder også søen. Indtil grundene bliver solgt deltager udstykker Søparken A/S heri. Det forventes at udgiften til ejerforeningen kan holdes indenfor det beløb man får i nedslag i ejendomsskatten.